Om de rechten van Europeanen die in een ander EU-land werken beter te kunnen beschermen, wil de Europese Commissie een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) oprichten. 

Deze toezichthouder moet ervoor zorgen dat de nationale inspecties niet langs elkaar heen werken, zodat bedrijven die de regels overtreden sneller worden aangepakt. De handhaving blijft in handen van de lidstaten. De eerste reacties van parlementariërs en bonden zijn lauw.

Als het aan EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken) ligt, komen er vanaf volgend jaar zo'n honderdveertig man te werken bij de nieuwe autoriteit, die in 2023 op volle kracht moet draaien. Er wordt jaarlijks 50 miljoen euro voor vrijgemaakt. De lidstaten mogen bepalen waar het agentschap wordt gevestigd.

Ongeveer zeventien miljoen EU-burgers wonen en werken in een andere lidstaat. Dat zijn er bijna twee keer zo veel als tien jaar geleden. Daarnaast pendelen dagelijks ongeveer anderhalf miljoen mensen naar hun werk over de grens.

'Sociale dumping'

In bijvoorbeeld de bouw- en transportsector is sprake van ontduiking van de regels voor arbeidstijden, het minimumloon en premieafdracht. De ELA zou de strijd tegen 'sociale dumping' via schimmige constructies effectiever moeten maken.

De commissie stelt verder voor iedereen in de EU een Europees socialezekerheidsnummer te geven. Daarmee kan in heel Europa worden aangetoond dat iemand zijn premies heeft betaald en recht heeft op zorg of ondersteuning.

Verder zouden socialezekerheidsregelingen toegankelijker moeten worden voor alle werkenden. Dus ook voor zelfstandigen en deeltijdwerkers. "Want te veel Europeanen dreigen achterop te blijven. We moeten nu optreden'', aldus Thyssen.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over de plannen buigen. Het voorstel ligt donderdag op tafel bij het overleg van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daden

Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) spreekt in een reactie van een stap in de goede richting om de ''cowboys'' onder de Europese werkgevers aan te pakken. "Maar we hebben daden nodig, geen woorden", meent Jongerius.

Vakbond FNV stelt in een reactie "verbouwereerd" te zijn over het "gebrek aan ambitie" bij het voorstel van de Europese Commissie. "De FNV hoopte op een tijger met tanden, niet op een nieuwe kennisbank met papierschuivers", zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga. 

"Als je vrachtwagenchauffeurs, bouwvakkers en scheepsbouwers wilt helpen, moet deze nieuwe inspectie ook echt zorgen dat er gehandhaafd wordt, samen met de lidstaten", vindt Elzinga.