De vakbonden hebben met PostNL een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de postbezorgers. In twee jaar tijd krijgen ze 5 procent structurele loonsverhoging en eenmalig 1 procent.

Daarnaast krijgen de postbezorgers vanaf juli 2018 een hogere, maandelijkse vergoeding op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren in plaats van op contracturen. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 oktober 2017 en eindigt op 30 september 2019.

Bezorgers die 12,5 jaar in dienst zijn, krijgen een extra verlofdag. Verder zijn volgens de bonden duidelijke afspraken gemaakt over werken na 17.00 uur en op de zaterdag, over verlof en het desgewenst uitbreiden van contracturen.

Het principeakkoord is ondertekend door FNV Publiek Belang, CNV Publieke Diensten en de Bond Van Post Personeel. Het wordt nog voorgelegd aan de leden van die organisaties.