In culturen waar onzekerheid op de werkvloer over het algemeen wordt vermeden, wordt een gebrek aan ondernemerschap vaak gecompenseerd door een hogere mate van 'intrapreneurship'. Daarmee wordt bedoeld dat werknemers zich ondernemend gedragen.

Dat stelt econoom Werner Liebregts, die vrijdag op dit onderwerp promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Liebregts onderzocht hoe het gesteld is met het ondernemerschap in landen als Denemarken en Zweden. Die landen hebben een groot sociaal vangnet en er zijn relatief gezien weinig ondernemers.

Vaak wordt gedacht dat zo'n cultuur de ondernemingszin de nek omdraait, maar volgens Liebregts is dat geen juist beeld. ''Een negatief effect op ondernemerschap hoeft helemaal niet zo nadelig uit te pakken voor de ondernemende activiteit in een samenleving als doorgaans wordt aangenomen,'' is de conclusie van zijn onderzoek.

Vervagen

Liebregts constateert dat de grenzen tussen ondernemerschap en werknemerschap aan het vervagen zijn. Er zijn ondernemers die dagelijks hetzelfde werk verrichten als zij gedaan zouden hebben als werknemer en ook werknemers die ondernemend actief zijn voor één of meerdere werkgevers.

Van werknemers wordt meer en meer verwacht dat ze zich bezighouden met activiteiten die het concurrentievermogen van het bedrijf vergroten, stelt de econoom.

Hij pleit ervoor om dit ook naar voren te laten komen in het beleid. ''Het zou veel meer moeten gaan om wie afhankelijk is en wie zelfredzaam, in plaats van wie er juridisch gezien ondernemer is en wie werknemer.''