Aantal werklozen neemt opnieuw af in januari

De daling van de werkloosheid is in januari doorgezet. In de eerste maand van het jaar waren er 380.000 werklozen, oftewel 4,2 procent van de beroepsbevolking.

Een maand eerder bedroeg het werkloosheidspercentage nog 4,4 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In januari hadden bijna 8,7 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld vijftienduizend per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau.

Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. In die groep zitten de 380.000 mensen die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar waren. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met achtduizend per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,9 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is gelijk gebleven, meldt het CBS.

Uitkeringsinstantie UWV registreerde een lichte toename van het aantal ww-uitkeringen naar 335.000 in januari.

Lees meer over:

Pulsvisserij

Pulsvisserij
Een Nederlandse uitvinding valt niet in goede aarde in het buitenland. Het Europese Parlement keert zich tegen pulsvisserij. 

Forensen

Forensen
'Files en afstand wennen vanzelf als je ver van je werk woont.'

Discriminatie

Discriminatie
College voor de Rechten van de Mens: 'Werkgevers hebben vaak niet door dat ze zwangere vrouwen discrimineren.'

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie