Helft verlaters praktijkonderwijs in 2013 heeft nu mbo-diploma

Van de leerlingen die in 2013 het praktijkonderwijs verlieten, is ruim de helft (52 procent) in 2016 er toch in geslaagd een diploma te halen, 23 procent van deze mensen zelfs mbo2 of hoger.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een mbo2-diploma geldt op de arbeidsmarkt als startkwalificatie. Het kan zijn dat nog meer mensen een diploma halen, omdat sommigen nog steeds bezig zijn met een opleiding.

Een kwart van deze leerlingen had tijdens het praktijkonderwijs al een mbo1-diploma gehaald. Iets meer dan de helft deed het jaar na het verlaten van de school een opleiding. 

In het afgelopen schooljaar stonden bijna 30.000 leerlingen ingeschreven in het praktijkonderwijs, meer jongens dan meisjes, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het komt neer op 3 procent van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Praktijkonderwijs is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met theoretische vakken en vaak beter zijn in het opdoen van praktische kennis en richt zich doorgaans op leerlingen waarvan wordt vermoed dat ze überhaupt geen diploma behalen.

Lees meer over:

Pulsvisserij

Pulsvisserij
Een Nederlandse uitvinding valt niet in goede aarde in het buitenland. Het Europese Parlement keert zich tegen pulsvisserij. 

Forensen

Forensen
'Files en afstand wennen vanzelf als je ver van je werk woont.'

Discriminatie

Discriminatie
College voor de Rechten van de Mens: 'Werkgevers hebben vaak niet door dat ze zwangere vrouwen discrimineren.'

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie