Jongeren met een mbo2-diploma hebben bijna een half keer vaker een baan, dan jongeren die een lagere opleiding hebben voltooid of helemaal geen diploma hebben.

Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag gepubliceerd onderzoek naar de economische verschillen tussen jongeren met verschillende opleidingen.

Gedurende negen jaar zijn 230.000 jongeren gevolgd in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het CPB bekeek hoe jongeren na een opleiding scoorden op bijvoorbeeld werk, economische zelfstandigheid, baanzekerheid en werkzekerheid.

Hoe hoger de genoten opleiding is, hoe hoger de score op de arbeidsmarktkenmerken wordt. Dit is al zichtbaar bij jongeren die wel een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is minimaal een mbo2-, havo- of vwo-diploma.

Uitkering 

Zo'n 70 procent van de jongeren die een startkwalificatie hebben in het onderzoek, heeft een baan. 13 procent van deze groep moet rondkomen van een uitkering. Ter vergelijking: bij de jongeren die geen startkwalificatie hebben heeft 49 procent een inkomen uit een baan en 26 procent heeft een uitkering.

De verschillen worden kleiner vanaf een mbo3-diploma. Van deze jongeren heeft 80 procent een baan en 8 procent een uitkering. Bij een hogere opleiding staan deze percentages op respectievelijk 85 procent en 2 procent.