Stichting Achmea Rechtsbijstand heeft het afgelopen jaar veel minder vragen gekregen over ontslagzaken dan het jaar ervoor. Het aantal specifieke vragen over ontslag na meer dan twee jaar ziekte nam juist toe.

Achmea Rechtsbijstand zet jaarlijks op een rijtje voor welke problemen de organisatiezoal wordt ingeschakeld. De organisatie geeft juridisch advies aan mensen die een rechtsbijstandsverzekering hebben bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO of Avéro.

Dat het aantal ontslagzaken daarbij terugloopt is een logisch gevolg van de economische ontwikkelingen, stelt de organisatie. Vragen over ontslag na disfunctioneren waren er ook minder; dat komt volgens de stichting omdat werkgevers zich beter aan nieuwe regels daarover houden.

Over ontslag na langdurige ziekte kwamen juist ruim 60 procent meer vragen, vooral over de transitievergoeding waarop werknemers recht hebben, zegt Achmea. Werkgevers kiezen er vaak voor om het dienstverband van de zieke werknemer slapend te houden en die stapt dan met vragen hierover naar de rechtsbijstand.

Achmea constateert verder een toename van de geschillen over bouwzaken, wat ook weer te verklaren is door de economische opleving. Een andere trend is dat particulieren vaker samen de handen ineen slaan om hun gelijk te halen en een zogeheten massazaak beginnen.

In totaal beantwoordde de Stichting Achmea Rechtsbijstand vorig jaar bijna 157.000 vragen. Daarvan ging bijna een kwart over geschillen met de werkgever.