Een Franse lesbische vrouw heeft geen recht op kraamverlof, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens donderdag bepaald.

De partner van de vrouw heeft in 2004 een kind gekregen. Haar aanvraag voor elf dagen ouderschapsverlof is vervolgens door de Franse overheid afgewezen.

Nadat ook de hoogste nationale rechter dat had bevestigd, diende de Française in 2010 een klacht in bij het hof in Straatsburg vanwege discriminatie.

Volgens het hof is geen sprake van een ongelijke behandeling op basis van geslacht of seksuele geaardheid, aangezien ook een man die niet de biologische vader is geen recht op de regeling zou hebben.

De vrouw bevond zich weliswaar in een vergelijkbare situatie als een biologische vader, maar kraamverlof is uitsluitend bedoeld voor de 'verwekker'. De aanvraag is daarom ''duidelijk ongegrond''.

Het hof wijst erop dat Lucas (1976) wel aanspraak kan maken op zorgverlof, waarbij ze dezelfde rechten geniet als bij vaderschapsverlof.