De in november opgeschorte acties van ambulancepersoneel gaan binnenkort alsnog door. Het overleg met de werkgevers over de besteding van 13,5 miljoen euro is stukgelopen.

De werkgevers willen het geld niet aan deze loonkosten besteden, meldt FNV Zorg & Welzijn woensdag. "Zij willen het geld gebruiken om hun financiën te versterken", stelt de FNV. 

Eind november stelde minister voor Medische Zorg Bruins 19,5 miljoen euro extra beschikbaar om de aanhoudende problemen in de sector, zoals personeelstekorten en hoge werkdruk, aan te pakken. 13,5 miljoen euro was bedoeld voor loonkosten.

FNV wil dat elke werknemer in 2018 een minimale extra toelage van 1.500 euro krijgt. "Ambulancemedewerkers werken al jaren op de top van hun kunnen en verdienen deze extra waardering mede omdat zij minder krijgen dan collegae elders in de zorg", aldus Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Nu dat geld er niet lijkt te komen, zet FNV de eerder aangekondigde acties, alsnog door. Het is nog onduidelijk wanneer de acties plaats moeten vinden. 

Ultimata

Afgelopen zomer stuurden ambulancemedewerkers de minister en Ambulancezorg Nederland (AZN) ultimatums, waarin ze aangaven dat de situatie op de ambulances onhoudbaar is geworden.

De personeelstekorten zijn volgens de medewerkers zo hoog opgelopen, dat de gaten zelfs niet meer met uitzendkrachten te dichten zijn. Steeds minder verpleegkundigen kiezen voor een baan op de ambulance omdat de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden minder aantrekkelijk zijn dan elders.

Uit het FNV-rapport bleek afgelopen oktober ook dat de zorg voor patiënten bij meerdere regio's in het geding is gekomen. Met de huidige bezetting redt twee derde van de ambulancediensten het niet om binnen vijftien minuten bij spoed ter plaatse te zijn.

De ultimatums en het rapport leidden afgelopen november tot een gesprek met de minister, werkgevers, zorgverzekeraars en toezichthouder NZA. Naast het extra geld dat de minister beschikbaar stelde, zal hij meer sturing geven aan de Regionale Overlegorganen Acute Zorg (ROAZ).