Relatief meer 25- tot 45-jarige mannen werkloos dan voor de crisis

Het aandeel werkloze mannen van tussen 25 en 45 jaar is nog altijd flink hoger dan voor de crisis.

In het derde kwartaal van vorig jaar was 3,2 procent van de mannelijke beroepsbevolking in deze leeftijdscategorie op zoek naar werk en daar ook direct voor beschikbaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Dat zijn er relatief minder dan in 2014, maar nog ruim drie keer zo veel als aan het begin van de crisis in het derde kwartaal van 2008. Toen lag het percentage nog op 0,9 procent.

Vrouwen

Ook was het aandeel werkloze vrouwen in het derde kwartaal van 2017 hoger dan negen jaar eerder. Maar het verschil tussen 2008 en 2017 is onder vrouwen kleiner dan onder mannen.

In het derde kwartaal van 2008 ging het om 3,5 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking tussen de 25 en 45 jaar. Negen jaar later kwam het percentage uit op 3,8 procent.

Niet actief

Ook het aandeel mannen dat niet meer aan de arbeidsmarkt deelneemt, is onder 25- tot 45-jarigen gegroeid. Dit percentage is in de eerder genoemde periode van bijna 5 naar ruim 8 procent gestegen. Er is ook een stijging zichtbaar bij mannen van tussen de 15 en 25 jaar.

Onder 45-plussers is dit percentage, zowel bij mannen als vrouwen, juist gedaald.

Arbeidsdeelname

In vergelijking met het derde kwartaal van 2008 is het aandeel werkenden onder laagopgeleide mannen van 25 tot 45 jaar het hardst geslonken.

In het derde kwartaal van vorig jaar was bijna 77 procent van deze groep aan het werk. Negen jaar eerder ging het om nog bijna 89 procent.

NU.nl heeft een nieuw platform met vacatures. Neem een kijkje op www.nuwerk.nl

Lees meer over:

Pulsvisserij

Pulsvisserij
Een Nederlandse uitvinding valt niet in goede aarde in het buitenland. Het Europese Parlement keert zich tegen pulsvisserij. 

Forensen

Forensen
'Files en afstand wennen vanzelf als je ver van je werk woont.'

Discriminatie

Discriminatie
College voor de Rechten van de Mens: 'Werkgevers hebben vaak niet door dat ze zwangere vrouwen discrimineren.'

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie