De economie van Zuid-Limburg groeide in de voorbije twee jaar meer dan gemiddeld, terwijl de werkzame beroepsbevolking in 2016 net zo groot was als in 2003. In Nederland nam het aandeel werkenden juist met 8 procent toe.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De economie in de regio groeit, afgemeten aan het bruto binnenlands product (bbp), sinds 2004. In 2015 nam deze met 3,5 procent toe, waar de Nederlandse economie met 2,3 procent groeide. In 2016 was het groeicijfer voor Zuid-Limburg vrijwel gelijk aan dat van Nederland.  

De groei van de laatste twee jaar is vooral te danken aan de Westelijke Mijnstreek. Daar groeide de economie de afgelopen twee jaar met bijna 7 en 3,5 procent. De groei zat vooral in de bedrijfssector nijverheid en energie.

Krimp

Daarbij daalde de omvang van de Zuid-Limburgse bevolking met bijna 5 procent naar 600.000. De totale Nederlandse bevolking nam in deze periode juist met 5 procent toe.

Het niet stijgen van de werkzame beroepsbevolking van Zuid-Limburg valt samen met een krimp van de totale bevolking in Limburg, volgens het CBS.

De krimp van de Limburgse bevolking was echter minder sterk dan in de regio Zuid-Limburg. De afname is daarbij vooral zichtbaar in Parkstad met een daling van 18.000 mensen, oftewel 6,7 procent.

In de Westelijke Mijnstreek, waaronder de gemeente Sittard-Geleen valt, was de krimp met bijna 5 procent groter dan gemiddeld in Limburg. In Maastricht Heuvelland nam de bevolking beduidend minder hard af.

Werkenden

De netto-arbeidsparticipatie, het aandeel werkenden binnen de beroepsbevolking, is in Zuid-Limburg met 61 procent nog wel altijd een stuk lager dan in Nederland als geheel (66 procent). Maar ook het verschil met heel Nederland wordt vanaf 2010 kleiner geworden.

Tevens daalde de werkloosheid in Zuid-Limburg de afgelopen jaren. Het aandeel werklozen kwam daarmee in 2016 op een vergelijkbaar niveau als het landelijk gemiddelde.

Bestedingen

Het bruto binnenlands product per inwoner ligt in Zuid-Limburg met 36.000 euro per inwoner echter onder het Nederlandse gemiddelde van 41.000 euro.

Van alle veertig regio's in Nederland stond Zuid-Limburg op de vijftiende plaats. Groot-Amsterdam heeft met 76.000 euro het hoogste bbp per inwoner.