Aantal mensen met betaald werk groeit opnieuw

Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld achttienduizend per maand toegenomen tot 8,6 miljoen in juli. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

In de leeftijdsgroep van 15 tot 75 jaar waren er in totaal 4,3 miljoen mensen die om uiteenlopende redenen geen betaald werk hadden.

Onder hen waren 436.000 mensen die zeggen recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Het werkloosheidspercentage kwam daarmee uit op 4,8 procent van de beroepsbevolking. Dat was in juni nog 4,9 procent.

De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond volgens het statistiekbureau uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet voor werk beschikbaar waren.

Hun aantal is met gemiddeld vierduizend per maand gedaald. Uitkeringsinstantie UWV registreerde een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen naar 364.000 in juli.

Lees meer over:

Pulsvisserij

Pulsvisserij
Een Nederlandse uitvinding valt niet in goede aarde in het buitenland. Het Europese Parlement keert zich tegen pulsvisserij. 

Forensen

Forensen
'Files en afstand wennen vanzelf als je ver van je werk woont.'

Discriminatie

Discriminatie
College voor de Rechten van de Mens: 'Werkgevers hebben vaak niet door dat ze zwangere vrouwen discrimineren.'

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie