Het percentage vroege twintigers dat geen werk heeft en geen opleiding volgt, ligt in Nederland het laagst van alle EU-lidstaten.

Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van Eurostat. 6,1 procent van de jongeren tussen de 20 en 24 jaar in Nederland heeft geen baan en volgt ook geen opleiding.

Ook in Malta, Denemarken en Luxemburg liggen de percentages werkloze en niet-studerende vroege twintigers relatief gezien laag, maar wel tussen de 8 en 9 procent. Het gemiddelde in alle lidstaten is 16,7 procent.

Het percentage is het hoogst in Italië, ruim 29 procent. In Roemenië, Griekenland, Bulgarije, Cyprus en Spanje zit bijna een kwart van de 20- tot 24-jarigen die niet meer naar school gaan zonder werk. 

In de hele EU is het aantal werkloze jongeren redelijk stabiel gebleven, maar zijn er grote verschillen tussen de onderlinge lidstaten. In twaalf landen nam het aantal af, waarbij Bulgarije en Duitsland eruit springen.

In de overige zestien lidstaten kwamen er meer werkloze jongeren tussen de 20 en 24 jaar bij. Vooral in Cyprus, Spanje en Italië ging het hard.

In absolute aantallen behoren ongeveer vijf miljoen jongeren tussen de 20 en 24 jaar tot de groep die Eurostat aanduidt als NEET (neither in employment nor in education or training). Dit betekent dat ze geen opleiding volgen en niet aan het werk zijn. Het genoemde aantal komt overeen met de totale bevolking van Ierland, schrijft het statistiekbureau.