Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat in de sociale werkvoorziening werkt, is vorig jaar gedaald.

Dat blijkt maandag uit onderzoek van Panteia in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Begin 2016 ging het nog om 96.300 personen. Eind vorig jaar waren er nog 91.432 mensen in de sociale werkvoorziening over. Dit komt neer op een daling van 5,1 procent. Er stroomden 5.264 mensen uit, terwijl er 467 instroomden.

Arbeidsjaren

Gekeken naar arbeidsjaren is het werknemersbestand met 4,8 procent gekrompen naar 81.224 arbeidsjaren. Begin vorig jaar was er nog sprake van 85.332 arbeidsjaren.

Ook werden er meer mensen individueel of als groep gedetacheerd. Het ging vorig jaar om 36,5 procent van het werknemersbestand, oftewel 33.364 mensen. In 2015 ging het nog om 34.348 gedetacheerden (35,6 procent).

Geen nieuwe plaatsen

Er komen geen nieuwe plaatsen meer in de sociale werkvoorziening. Mensen die op 31 december 2014 al een vast contract hadden, hebben hun arbeidsovereenkomst behouden.

Voor de rest van de groep hebben gemeenten bepaald of de contracten verlengd konden worden of dat er een nieuw dienstverband aangeboden kon worden. Anderen zijn zoveel mogelijk begeleid naar andere bedrijven.

Instroom

Hoewel de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is afgesloten na de invoering van de Participatiewet, was er vorig jaar dus toch een beperkte instroom. De wet blijft bestaan tot de laatste Wsw'ers met pensioen zijn gegaan.

Dit zijn mensen die zijn overgenomen van een ander Sw-bedrijf of gemeente. Of mensen die na hun uitstroom uit de Wsw in het eerste of tweede deel van 2016 een nieuw Wsw-dienstverband hebben gekregen.

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen hulp krijgen bij het zoeken naar een opleiding of werk. Een deel kan in aanmerking komen voor een uitkering.