De horecasector kende in 2016 het laagste ziekteverzuim. Werknemers in het openbaar bestuur bleven juist het meest ziek thuis.

Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat het verzuim in de horeca het laagst uitpakt, komt onder meer doordat die branche relatief veel jonge werknemers telt. Ook mogen werknemers in de horeca vaak zelf bepalen wanneer ze verlof opnemen en hebben ze vaker een flexibel dienstverband.

Het ziekteverzuim bedroeg vorig jaar 3,9 procent. In de horeca was dit 2,2 procent, terwijl het in het openbaar bestuur om 5,3 procent ging. In de gezondheids- en welzijnszorg was het verzuim met 5,1 procent ook relatief hoog.

De verschillen hangen samen met de arbeidsomstandigheden in sectoren, kenmerken van de werknemers en de bedrijfsgrootte.  

In het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten doen bijvoorbeeld meer werknemers gevaarlijk werk dan in het onderwijs. In de gezondheids- en welzijnszorg doen werknemers relatief zwaar werk.

Werknemers die gevaarlijk of zwaar werk verrichten, verzuimen meer. Ook personeel van grote bedrijven blijft vaker ziek thuis.

Sinds 2006 fluctueert het verzuim onder werknemers tussen de 3,8 en 4,2 procent. 2014 kende het laagste verzuim.