Werkloosheid in Nederland daalt en aantal vacatures stijgt

De werkloosheid daalt, terwijl het aantal vacatures toeneemt. Nederland telde in het eerste kwartaal van dit jaar 2,7 werklozen per openstaande vacature, terwijl dit er een jaar geleden nog 3,9 waren.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het aantal werklozen per vacature daalde in alle provincies. 

Deze daling werd veroorzaakt doordat het aantal vacatures is toegenomen, terwijl het aantal werklozen afnam. Tegen het einde van het eerste kwartaal van dit jaar stonden er in Nederland 189.000 vacatures open, wat 23 procent meer is dan een jaar eerder. 

Meer vacatures

Alle provincies hadden te maken met een toename van het aantal vacatures. In Zeeland bleek de ontwikkeling het sterkst, met een toename van 40 procent. Hierna volgen de provincies Flevoland en Groningen. De laagste groei in vacatures was zichtbaar in de provincie Zuid-Holland. 

De toename bij Zeeland werd vooral veroorzaakt door de bouw-, de gezondheids- en welzijnsbranches. Flevoland moest het vooral hebben van het openbaar bestuur en de bouw. In Groningen vormden het onderwijs en de bouwnijverheid de grootste banenmotors. 

Werkloosheid

Tegelijkertijd nam de werkloosheid in alle provincies van Nederland af. In het eerste kwartaal van 2017 was 5,6 procent van de beroepsbevolking werkloos, terwijl dit een jaar eerder nog 6,8 procent was. De werkloosheid in Nederland neemt al sinds begin 2014 af.

Friesland kon met 1,9 procentpunt de grootste daling van de werkloosheid noteren. Flevoland en Limburg zagen de werkloosheid ook sterker dan gemiddeld dalen. In Overijssel daalde de werkloosheid daarentegen het minst. Het percentage eindigde hier 0,8 procentpunt lager dan een jaar eerder.

Groningen had in het eerste kwartaal van 2017 te kampen met de hoogste werkloosheid van Nederland. 7,2 procent van de beroepsbevolking in Groningen was in deze periode werkloos. Ook Zuid-Holland en Flevoland scoorden hoog op het gebied van werkloosheid. Zeeland had met 3,9 procent de laagste werkloosheid van Nederland. Ook in Utrecht was er sprake van een lage werkloosheid.

Werklozen per vacature

Groningen telde het hoogste aantal werklozen per vacature (vier) en de provincies Urechten Zeeland de minste. Beide provincies telden 1,8 werklozen per openstaande vacature. De sterkste dalingen waren er in de provincies Zeeland (van 3,7 naar 1,8), Friesland (van 6,3 naar 3,6) en in Flevoland (van 5,8 naar 3,5). 

Het aantal werklozen per vacature staat voor de spanning op de arbeidsmarkt. Deze is groter indien er minder werklozen per openstaande vacature zijn. Hierdoor wordt de arbeidsmarkt voor werkgevers krapper. In het eerste kwartaal van 2008, vlak voor de bankencrisis, bedroeg het aantal werklozen per vacature in Nederland nog 1,4.

Lees meer over:

Forensen

Forensen
'Files en afstand wennen vanzelf als je ver van je werk woont.'

Discriminatie

Discriminatie
College voor de Rechten van de Mens: 'Werkgevers hebben vaak niet door dat ze zwangere vrouwen discrimineren.'

Burn-out

Burn-out
Hoogleraar arbeidspsychologie: 'De burn-out hoort er een beetje bij.'

NUwerk

Tip de redactie