Veel vrouwen verwachten bij ouderschap een nadelige carrière

Vrouwen verwachten dat hun kansen op de arbeidsmarkt minder worden als zij een kind krijgen. 

Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

58 procent van de vrouwen zonder kinderen verwacht dat kinderen krijgen slecht is voor de arbeidsloopbaan. Van de mannen verwacht slechts 24 procent dat het ouderschap schadelijk is voor de carrière.

Jongeren en hoogopgeleiden, zowel mannen als vrouwen, denken ook dat hun kansen op de arbeidsmarkt nadelig zullen veranderen wanneer zij een kind krijgen.  Mannen denken eveneens dat het ouderschap meer invloed heeft op de carrière van vrouwen dan op henzelf.

Volgens het CBS sluit dit aan bij de situatie op de arbeidsmarkt. Vrouwen met kinderen werken minder uren dan mannen met kinderen, daarnaast verdienen ze ook minder per uur (bij dezelfde leeftijd en opleiding).

Hoogopgeleiden

Bijna de helft van de hoogopgeleiden verwacht last te krijgen van het ouderschap op de arbeidsmarkt.  Bij laagopgeleiden heeft minder dan een kwart die verwachting.

Laagopgeleiden verwachten wel problemen bij het combineren van werk en ouderschap, dat hebben hoogopgeleiden weer niet, zij verwachten dat het combineren van werk en kind goed af te stemmen is.

Twintigers verwachten ook dat ouderschap nadelige gevolgen heeft voor hun loopbaan, dertigers juist weer minder. Dat kan te maken hebben met een gevorderde arbeidscarrière of omdat kinderen krijgen rond de dertig vaker voorkomt. 

Lees meer over:
Tip de redactie