De VS heeft een anti-immigratiemaatregel van voormalig president Donald Trump opgeheven. Asielzoekers hoeven hierdoor niet meer in Mexico te wachten terwijl hun aanvraag bij de rechter loopt.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid kondigde aan te stoppen met de maatregel uit het Trump-tijdperk. Kort daarvoor hief een rechtbank een verbod op dat de regering van president Joe Biden verhinderde een einde te maken aan het zogenoemde blijf-in-Mexicobeleid.

Amerikaanse staten hadden dat verbod afgedwongen onder leiding van het aan Mexico grenzende Texas. Een rechter oordeelde in mei dat het verbod van kracht mocht blijven. Later is dit verbod dus alsnog opgeheven.

Onder Trump zijn zeker 70.000 asielzoekers teruggestuurd om over de grens te wachten totdat ze in de VS moesten verschijnen voor hoorzittingen over hun asielverzoek. Critici noemden het beleid wreed en gevaarlijk. Kwetsbare mensen zouden in onveilige omstandigheden in grenssteden hebben moeten verblijven.