Het hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft het landelijk recht op abortus afgeschaft. Voortaan zijn Amerikaanse vrouwen afhankelijk van in welke staat ze wonen of ze abortus mogen uitvoeren of niet.

Door het vonnis van het Amerikaanse hooggerechtshof mag elke staat nu zelf bepalen of het abortus toestaat of niet. Volgens berichten overwegen ongeveer twintig staten een abortusverbod.

Het gaat dan vooral om staten waar de Republikeinen aan de macht zijn. In de staten Missouri en Louisiana is abortus vlak na de uitspraak al illegaal geworden.

Ook kan abortus in bepaalde staten verder aan banden worden gelegd. Manieren om abortus te beperken, zijn het verkorten van de termijn waarin abortus mag worden toegepast en het terugbrengen van het aantal abortusklinieken in een staat.

Naar verwachting blijft het in ongeveer de helft van de staten, waar de Democraten het voor het zeggen hebben, wel mogelijk om abortus te plegen.

Roe v. Wade-uitspraak teruggedraaid

In 1973 kwam het recht op abortus in de Amerikaanse grondwet te staan door de abortusrechtszaak Roe v. Wade. In die zaak deed het Amerikaanse hooggerechtshof destijds een bijzondere uitspraak. Het verklaarde de wetgeving die abortus in Amerikaanse staten bemoeilijkte of zelfs verbood "ongrondwettelijk".

Het hooggerechtshof, dat tegenwoordig voornamelijk uit Republikeinse rechters bestaat, heeft die beslissing nu dus teruggedraaid.

Met zes tegen drie werd een beslissing van een wet in de staat Mississippi (dat abortus na een zwangerschap van vijftien weken verbiedt) bekrachtigd. De stemming in het hooggerechtshof om de beslissing van 1973 terug te draaien eindigde in vijf voor- en vier tegenstemmen.

Democratische rechters betreuren besluit

Volgens de conservatieve rechter Samuel Alito is de beslissing van het hof gebaseerd op het feit dat er in de Amerikaanse grondwet niets over het recht op abortus is opgenomen. "De bevoegdheid om abortus te reguleren ligt bij de politiek, niet bij de rechtbank", aldus Alito.

De drie door de Democraten aangestelde rechters van de rechtbank lieten in een gezamenlijke verklaring weten het niet eens te zijn met het besluit. "Wat de exacte reikwijdte van de komende wetten ook is, één resultaat van de beslissing van vandaag is zeker: de inperking van de rechten van vrouwen en van hun status als vrije en gelijke burgers", schrijven ze.

"Met verdriet, voor deze rechtbank, maar meer voor de vele miljoenen Amerikaanse vrouwen die vandaag een fundamentele grondwettelijke bescherming hebben verloren. We zijn het er niet mee eens", aldus de drie Democratische rechters die tegenstemden.

Biden spreekt over 'tragische fout'

De Amerikaanse president Joe Biden noemt het schrappen van het landelijk recht op abortus een "tragische fout". Biden stelt dat de "gezondheid en levens van vrouwen gevaar lopen" doordat staten nu zelf mogen bepalen of abortus is toegestaan en welke regels daaraan zijn verbonden.

De president zei wel dat vrouwen die in staten wonen waar abortus plegen straks verboden is, naar andere staten kunnen reizen waar abortus wel is toegestaan.