Het Poolse parlement heeft een wet aangenomen die een einde moet maken aan een slepend conflict met de Europese Unie. Met de nieuwe wet wordt de omstreden tuchtkamer voor Poolse rechters ontmanteld.

De tuchtkamer gaf de Poolse regering in feite de bevoegdheid om zich te bemoeien met de rechtspraak. De tuchtkamer kon rechters schorsen, hun salaris korten of hun onschendbaarheid opheffen, zodat ze konden worden vervolgd.

Het instituut wordt met de nieuwe wet flink uitgekleed: tuchtzaken zullen voortaan worden behandeld door rechters die telkens via een loting worden geselecteerd. De Poolse president Andrzej Duda zei te hopen dat door de nieuwe wet de ruzie met Brussel kan worden bijgelegd.

Volgens de Europese Commissie was de tuchtkamer in strijd met de onafhankelijke rechtspraak in Polen. Hoewel het Europees Hof van Justitie Brussel gelijk gaf, oordeelden Poolse rechters anders. Zij stelden dat het nationaal recht voorrang moest krijgen op het Europees recht. En dus hielden de Polen de tuchtkamer in stand.

De EU besloot Polen te straffen met boetes en financiële maatregelen en die bleken beter te werken. In oktober besloten Europese rechters dat Polen per dag dat de tuchtkamer in stand blijft 1 miljoen euro moet betalen.

Het land vroeg half januari om uitstel van betaling, omdat het al bezig was met het afschaffen van het tuchtcollege. De Europese Commissie kondigde toen aan de subsidiestroom te verminderen. De EU blokkeerde miljarden euro's aan coronasteun.