Het Hof van Justitie van de Europese Unie vindt dat burgers van EU-lidstaten een aanklacht tegen hun overheid mogen indienen als ze gezondheidsproblemen ondervinden als gevolg van luchtvervuiling. Dat schrijft het hof in een opinieverklaring.

Een opinieverklaring van het Europese hof is niet bindend, maar vormt vaak wel de basis voor latere uitspraken. "Een overtreding van de maximale waarden van luchtvervuiling is een gegronde basis voor compensatie van de staat", aldus het hof in de verklaring.

Volgens het hof moeten lidstaten alles doen om hun burgers zo veel mogelijk te beschermen en zijn ze daarom verplicht een bepaalde luchtkwaliteit te garanderen. Als staten bepaalde doelen voor luchtkwaliteit niet halen, zijn de gevolgen daarvan hen direct aan te rekenen.

De afgelopen jaren werden bij het Hof van Justitie al meerdere zaken aangespannen over de gevolgen van luchtvervuiling. Onder meer lidstaten Frankrijk, Italië, Polen en Roemenië werden al schuldig bevonden aan "illegale luchtvervuiling".

Wie een zaak begint tegen de overheid, moet aan kunnen tonen dat de gezondheidsproblemen direct worden veroorzaakt door luchtvervuiling. Ook moet worden aangetoond dat de overheid zelf onvoldoende gedaan heeft om de luchtkwaliteit te waarborgen.

De opinieverklaring van het hof is een reactie op een zaak die door een inwoner van Parijs werd aangespannen tegen de Franse staat. De Fransman eist 21 miljoen euro van de overheid omdat hij naar eigen zeggen gezondheidsproblemen ontwikkelde als gevolg van luchtvervuiling.