De Wereldbank bevriest vier projecten in Afghanistan in reactie op het besluit van de Taliban om meisjes niet te laten terugkeren naar de openbare middelbare school. De bank had 600 miljoen dollar (ruim 540 miljoen euro) uitgetrokken voor de projecten, schrijft Reuters woensdag.

Het gaat om ondersteuning van programma's in onder meer de landbouw, het onderwijs en de gezondheidszorg. Om de Taliban-regering te omzeilen zou het geld worden uitbetaald via VN-agentschappen en hulpgroepen.

Maar volgens de richtlijnen van de bank moeten alle activiteiten voor de wederopbouw van Afghanistan bijdragen aan gelijke behandeling van vrouwen en meisjes. De Wereldbank maakt zich ernstig zorgen nu de Taliban meisjes verbieden om naar de middelbare school te gaan.

De bank heeft besloten om de vier projecten pas ter goedkeuring aan de donoren van het herstelprogramma voor te leggen "wanneer de Wereldbank en de internationale partners beter inzicht hebben in de situatie en er vertrouwen in hebben dat de doelstellingen van de projecten kunnen worden bereikt".

De Taliban hebben de verworvenheden op het gebied van vrouwenrechten van de laatste twee decennia tenietgedaan. Zo mogen vrouwen niet meer werken en kunnen ze alleen nog reizen in gezelschap van een naast familielid. De meeste meisjes mogen na de zevende klas niet meer naar school.

Zo ziet de toekomst van Afghaanse meisjes eruit onder Taliban-regime
164
Zo ziet de toekomst van Afghaanse meisjes eruit onder Taliban-regime