De landen van de Europese Unie zijn het eens over nauwere defensiesamenwerking. Hun nieuwe zogeheten Strategisch Kompas brengt de gevaren die Europa bedreigen in kaart en voorziet onder meer in een interventiemacht van vijfduizend personen.

De nauwere defensiesamenwerking is bedoeld om de EU militair minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten.

Sinds de lidstaten zich twee jaar geleden voor het eerst over de plannen bogen, zijn Europese zwakheden verder blootgelegd en heeft oude vijand Rusland de wapens weer opgenomen. De plannen zijn daarom nog in allerijl aangescherpt. Het Strategisch Kompas bevat "hardere taal" tegen Rusland, maar sorteert niet voor op een oorlog met de oosterbuur, volgens Brusselse bronnen.

De Russische oorlog tegen Oekraïne heeft overeenstemming over het kompas wel vergemakkelijkt en versneld, stelden meerdere ministers van Defensie al eerder. De lidstaten waren toen al wakker geschrokken door de chaotische evacuatie afgelopen zomer uit de door de Taliban ingenomen Afghaanse hoofdstad Kaboel.

De EU bleek toen te moeten leunen op de Amerikanen. Onder meer de snelle interventiemacht moet daar verandering in brengen.

"De vijandigere veiligheidsomgeving vereist dat we een flinke sprong vooruit maken en onze capaciteit en bereidheid om op te treden vergroten", zeggen de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van de EU-lidstaten. Met het kompas willen ze "onze weerbaarheid versterken en meer en beter investeren in onze defensievermogens".