Zuid-Afrika heeft zaterdag met een uitvaartplechtigheid afscheid genomen van oud-bisschop en antiapartheidsactivist Desmond Tutu. De op aanwijzingen van Tutu zeer sober gehouden plechtigheid vond plaats in de Sint-Joriskathedraal in Kaapstad.

Het lichaam van de afgelopen zondag op negentigjarige leeftijd overleden geestelijke heeft een aantal dagen in de kathedraal gelegen, zodat Zuid-Afrikanen afscheid van Tutu konden nemen.

Tutu werd een van de voornaamste figuren in de campagnes tegen apartheid, mede omdat het regime hem niet gevangen durfde te zetten. De bisschop was het hoofd van de anglicaanse kerk in zuidelijk Afrika en internationaal vermaard als tegenstander van het gebruik van geweld in de strijd tegen apartheid. Hij groeide uit tot een nationale held in het land van bijna 60 miljoen inwoners.

President Cyril Ramaphosa zei in zijn rede in de kathedraal dat Tutu het morele kompas en nationale geweten was. "Hij was een kruisridder in de strijd voor vrijheid, vrede, gerechtigheid en gelijkheid. Als mens was hij nederig en dapper."

Namens Nederland was prinses Mabel bij de uitvaartdienst aanwezig.

Zuid-Afrika neemt in sobere stijl afscheid van Desmond Tutu
31
Zuid-Afrika neemt in sobere stijl afscheid van Desmond Tutu

Tutu won in jaren tachtig Nobelprijs voor de Vrede

Tutu werd wereldberoemd wegens zijn geweldloze strijd tegen apartheid en won in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede.

Apartheid ontstond eind jaren veertig in Zuid-Afrika en was gericht op rassenscheiding, waarbij de witte minderheid het voor het zeggen had. De apartheidswetten werden in 1991 afgeschaft en drie jaar later volgden vrije verkiezingen voor alle Zuid-Afrikanen. Tutu bleef ook daarna politiek actief om de bevolkingsgroepen te verzoenen.

De eenvoudige kist met de stoffelijke resten van Tutu werd na de dienst de kerk uitgedragen om de geestelijke elders in kleine kring te resomeren, een alternatief voor cremeren of begraven. Hierbij wordt het lichaam van een overledene een aantal uur in een vat met heet water en kaliumhydroxide gelegd. Hierna blijft alleen nog een waterachtige vloeistof en wit poeder over, vergelijkbaar met een crematie.

Tutu (90) overleden: dit was het leven van de antiapartheidsstrijder
142
Tutu (90) overleden: dit was het leven van de antiapartheidsstrijder