China pleegt genocide op Oeigoeren en andere moslimminderheden in de Chinese provincie Xinjiang. Het land probeert de bevolkingsgroepen onder meer uit te roeien door mensen gedwongen te steriliseren en te onderwerpen aan andere vormen van geboortebeperking, zo concludeert een onafhankelijk volkstribunaal in Londen donderdag.

Volgens het tribunaal voert de Chinese regering een "weloverwogen en systematisch beleid" om het Oeigoerse volk en andere etnische minderheden uit te roeien. Ook oordeelt het tribunaal dat de Chinese regering direct betrokken is bij deze misdaden tegen de menselijkheid en dat president Xi Jinping hiervoor hoofdverantwoordelijk is.

Ook zijn de Oeigoeren volgens het tribunaal het slachtoffer van slavernij, marteling en seksueel geweld. Voorzitter Geoffrey Nice van het tribunaal zei dat er voldoende bewijs is om te kunnen zeggen dat China de misdaden tegen de menselijkheid begaat.

De conclusies van het tribunaal komen grotendeels overeen met een uitgebreid rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International eerder dit jaar.

Honderdduizenden moslims opgesloten in kampen

Het tribunaal baseert de conclusies op basis van getuigenissen van zo'n dertig getuigen en experts. Daaruit komt ook naar voren dat China Oeigoeren opsluit in door de staat gecontroleerde massadetentiecentra. In die gevangenkampen zijn honderdduizenden moslims het slachtoffer van martelingen, verkrachtingen en andere vormen van geweld, blijkt uit de verhoren.

Het tribunaal, dat bestaat uit advocaten, academici en zakenmensen, heeft geen politieke bevoegdheid om China sancties op te leggen of op andere manieren te straffen. Wel hoopt het tribunaal dat het bewijs dat in het proces naar voren is gekomen landen tot meer actie dwingt om de misstanden aan te pakken.

Meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland, erkennen dat China genocide pleegt. China zelf ontkent dat het schuldig is aan mensenrechtenschendingen in de kampen, die volgens het land alleen bedoeld zijn om radicalisering tegen te gaan.

Wie zijn de Oeigoeren en waarom onderdrukt China hen?
180
Wie zijn de Oeigoeren en waarom onderdrukt China hen?