In het 75-jarige bestaan van UNICEF is er niet eerder een crisis geweest die kinderen zo hard raakte als de coronapandemie. Er is een schrikbarende toename van het aantal kinderen dat honger heeft, niet naar school kan, in armoede leeft of misbruikt wordt, schrijft het kinderfonds van de Verenigde Naties in een rapport dat donderdag verschijnt.

Als gevolg van de pandemie leven volgens de hulporganisatie nu naar schatting 100 miljoen meer kinderen in armoede. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2019.

"Bijna twee jaar na het begin van de pandemie werken de gevolgen van corona onveranderd door in het leven van kinderen", aldus Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland, die de kloof tussen rijke en arme landen steeds groter ziet worden.

"De meest gemarginaliseerde en kwetsbare kinderen worden het hardst getroffen", zegt Laszlo. Het zal - zelfs in het gunstigste scenario - zeven tot acht jaar duren voordat het aantal kinderen in armoede weer terugkeert naar het niveau van vóór de coronapandemie.

Meer dan 1,6 miljard kinderen konden niet naar school

Ook het onderwijs is door de coronacrisis verstoord geraakt. Op het hoogtepunt van de pandemie gingen volgens UNICEF wereldwijd meer dan 1,6 miljard leerlingen niet naar school vanwege schoolsluitingen.

Meer dan 13 procent van de jongeren in de leeftijd van tien tot negentien jaar kampt met psychische aandoeningen, terwijl in oktober vorig jaar in 93 procent van de landen de geestelijke gezondheidsdiensten waren verstoord.

Wereldwijd lijden momenteel 50 miljoen kinderen aan acute ondervoeding, door de pandemie zouden er volgend jaar nog 9 miljoen bij kunnen komen. Ook het aantal kinderen dat kinderarbeid moet verrichten is gestegen, tot 160 miljoen, een toename van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar.

Niet alleen de pandemie vormt volgens UNICEF een gevaar voor kwetsbare kinderen. Er leven ook 426 miljoen kinderen in conflictgebieden. Bijna de helft van alle kinderen in de wereld leeft in een land dat een extreem hoog risico loopt als gevolg van klimaatverandering.