De premier van de Taliban heeft zaterdag in zijn eerste openbare toespraak sinds de machtsovername in Afghanistan drie maanden geleden het bewind van de groep verdedigd. Mohammed Hassan Akhund zei dat de Taliban niet verantwoordelijk zijn voor de verergerende economische crisis.

Akhund zei te werken aan herstel van de schade die volgens hem is veroorzaakt door de verdreven regering en haar corruptie. De groeiende werkloosheid en financiële malaise in Afghanistan zouden volgens de premier zijn begonnen onder de vorige, door de Verenigde Staten gesteunde regering.

Hij voegde eraan toe dat de Afghanen geen geloof moeten hechten aan beweringen dat de Taliban de schuldigen zijn. Akhund verwierp ook de internationale druk voor de vorming van een meer inclusief kabinet. De toespraak van de regeringsleider duurde een half uur. De geluidsopname werd uitgezonden door de staatsmedia.

De VS en andere landen willen de Taliban-regering pas erkennen wanneer die een weerspiegeling vormt van het Afghaanse etnische en politieke spectrum. Ook zou de regering vrouwelijke ministers moeten hebben en vrouwenrechten moeten waarborgen.

De machtsovername door de Taliban in augustus leidde tot stopzetting van de internationale hulp aan de regering. De toch al afbrokkelende economie verslechterde verder door een blokkade van miljarden dollars aan Afghaanse tegoeden in het buitenland.

Functionarissen van de Verenigde Naties hebben gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Miljoenen Afghanen zakken steeds dieper weg in de armoede.

Afghanistan is getroffen door een van de ergste hongersnoden in decennia en de economische ineenstorting heeft ertoe geleid dat veel mensen geen voedsel kunnen betalen.