De centrumlinkse SPD, klimaatpartij de Groenen en de liberale FDP in Duitsland hebben bekendgemaakt dat ze samen een regering gaan vormen. De partijen willen onder meer cannabis legaliseren voor recreatief gebruik en het gebruik van kolen uitfaseren voor 2030. Ook stijgt het minimumloon naar 12 euro.

Klimaat is een belangrijk punt voor de nieuwe regering, zo blijkt uit het 177 pagina's tellende coalitieakkoord. Er moet meer worden geïnvesteerd in groene technologie zoals het gebruik van waterstof en het afscheid van kolen in 2030 komt acht jaar eerder dan gepland. De partijen willen ook dat Duitsland in 2045 klimaatneutraal is.

Als stap moet tegen 2030 80 procent van alle elektriciteit hernieuwbaar zijn opgewekt. Het is de bedoeling dat dan vijftien miljoen elektrische auto's op de Duitse wegen rijden. De partijen mikken verder op 400.000 nieuwe woningen per jaar.

De plannen gaan gepaard met enorme investeringen die over langere tijd worden uitgesmeerd. De partijen hebben wel afgesproken dat Duitsland zich vanaf 2023 weer aan het schuldenplafond gaat houden. Een ander voornemen van de centrumlinkse coalitie is legalisering van het gebruik van bewapende drones door het leger.

Hoewel aankomend bondskanselier Olaf Scholz aankondigde dat er overeenstemming is over een coalitie, maakte hij nog wel een voorbehoud. De deelnemende partijen moeten de deal nog goedkeuren.

Als dat lukt, krijgt Duitsland voor het eerst in zestien jaar een regering die niet onder leiding staat van de conservatieve CDU/CSU. Het zou de eerste keer zijn dat SPD, FDP en de Groenen samen een landelijke regering vormen.

Coalitiepartner de Groenen heeft ook het recht bedongen om een nieuwe Duitse Eurocommissaris naar voren te schuiven, als de voorzitter van de Europese Commissie niet uit Duitsland komt. Dat is nu wel het geval. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie staat onder leiding van Ursula von der Leyen, een partijgenoot van vertrekkend bondskanselier Angela Merkel.

Coronazorgen werpen schaduw over presentatie

Het gezamenlijke persmoment met de leiders van de drie partijen werd overschaduwd door de crisissfeer rond de coronapandemie. Duitsland heeft, net als Nederland, de afgelopen tijd weer recordaantallen besmettingen gemeld. Olaf Scholz benadrukte aan het begin van zijn speech dat vaccineren de uitweg is uit de crisis en zinspeelde op een vaccinatieplicht voor bepaalde groepen.

Ook Robert Habeck, een van de leiders van de Groenen, beklemtoonde tijdens presentatie van het akkoord dat alles zal worden gedaan om het tij te keren. De nieuwe coalitiepartners willen ook een miljard euro uittrekken om zorgverleners een bonus te geven.