Sinds de machtsovername in Afghanistan door de Taliban in augustus zijn al 300.000 Afghanen naar het buurland Iran gevlucht. De vluchtelingenstroom houdt volgens een Noorse hulporganisatie aan, want elke dag steken 4.000 tot 5.000 Afghaanse vluchtelingen de grens met Iran over.

Volgens Jan Egeland van de Noorse hulporganisatie Stiftelsen Flyktninghjelpen kan Iran dat niet aan. Er moet volgens hem "voor de dodelijke winter komt" internationale hulp worden geboden aan Iran en andere buurlanden van Afghanistan. Ook in Afghanistan zelf zou er hulp aan de ontheemden en vluchtelingen geregeld moeten worden.

De plotselinge ineenstorting van de pro-westerse regering in Kaboel op 15 augustus heeft ook het staatsapparaat en de economie van het land geruïneerd. Dit heeft mede geleid tot een enorme uittocht van Afghanen. Over de jaren heen zijn al zeker vijf miljoen Afghanen uit hun land vertrokken. Ongeveer 90 procent verblijft in Pakistan of Iran.

In de maand september hebben 1.200 mensen uit Afghanistan asiel aangevraagd in Nederland, nadat 2.500 evacués hiernaartoe waren gehaald. Een deel van de evacués is al Nederlands staatsburger. In de jaren hiervoor lag het aantal asielaanvragen van Afghanen tussen de 300 en 400, aldus een woordvoerder van VluchtelingenWerk. In de eerste negen maanden van 2021 zijn in totaal bijna 2.000 asielaanvragen gedaan.

VluchtelingenWerk laat weten dat Europa nog geen extreme toename van het aantal Afghaanse vluchtelingen ziet sinds de machtsovername van de Taliban, al zijn de precieze cijfers nog niet bekend. "De toename in augustus en september komt met name door de evacuaties van tolken en ander Afghaans personeel door landen zelf. Het lukt Afghanen nauwelijks om het land te verlaten, laat staan om zelfstandig naar de EU te komen", aldus de woordvoerder. Ook reizen ze niet vaak verder vanuit de buurlanden.

In 2020 vroegen 47.370 Afghanen asiel aan in Europa.

Dit zijn de Taliban en dit is wat ze willen
115
Dit zijn de Taliban en dit is wat ze willen