De Surinaamse regering gaat toch geen beveiligingsbedrijven inzetten tegen de criminaliteit in het land, meldt De Ware Tijd. President Chan Santokhi heeft toegezegd de geplande samenwerking tussen de politie en beveiligingsbedrijven bij bijvoorbeeld surveillancetaken beter te onderzoeken. Eerder had de Surinaamse politiebond gezegd dat die samenwerking niet is toegestaan volgens de grondwet van het land.

Suriname heeft te kampen met een golf van ernstige misdrijven in het land, waarbij burgers gewond zijn geraakt. Ook maken steeds meer verkeersdeelnemers zich schuldig aan roekeloos rijgedrag, wat volgens Waterkant heeft geleid tot verkeersdoden.

Daarom kwam het ministerie van Justitie en Politie in oktober met een zogenoemd criminaliteitsurgentieplan, waarin particuliere beveiligingsbedrijven de politie zouden bijstaan. Een ander plan tegen criminaliteit had onvoldoende resultaat opgeleverd.

Santokhi zegt nu "dat er onduidelijkheid noch gevoel van rechtsonzekerheid moet bestaan in de samenleving". Dat was volgens de president de hoofdreden om de voorgenomen samenwerking tussen de politie en beveiligingsbedrijven op pauze te zetten.

Het ministerie van Justitie en Politie had namelijk eerder overleg gevoerd met het bestuur van de Surinaamse Politiebond, zo meldt Waterkant. De bond zei daarbij dat volgens de Surinaamse grondwet en het politiehandvest beveiligingsbedrijven geen politietaken zoals surveillance mogen uitvoeren.