Een wet die lhbtiq+'ers en vrouwen beter moet beschermen, is woensdag afgewezen door het Italiaanse parlement. De Senaat besloot de behandeling van het voorstel stop te zetten. "De wet is dood", concludeerde een senator van de progressieve Democratische Partij (PD).

De wet moest geweld en haatzaaierij criminaliseren die specifiek is gericht tegen iemands seksuele oriëntatie of identiteit. Dat leidde in Italië tot veel discussie. Tegenstanders vonden dat het voorstel de vrijheid van meningsuiting aan banden zou kunnen leggen. Ook het Vaticaan uitte kritiek. Dat vond de wetstekst "te vaag" over wat precies strafbaar zou worden gesteld.

Het voorstel kwam uit de koker van de centrumlinkse PD. Vorig jaar kreeg het voorstel nog wel de steun van een meerderheid van de Kamer van Afgevaardigden, de Italiaanse Tweede Kamer.

In de Senaat zien de machtsverhoudingen er anders uit. Daar lukte het rechtse tegenstanders, zoals Lega en de Broeders van Italië, om een blokkade op te werpen. Een senaatsmeerderheid vond dat het debat over de wet moest worden gestaakt.

Discriminatie en zogenoemde haatmisdrijven zijn in Italië al strafbaar. Niet alle groepen die daarmee te maken krijgen worden echter expliciet genoemd in de wet.

Het voorstel van de PD verbood ook nadrukkelijk discriminatie op basis van bijvoorbeeld geslacht, geaardheid en lichamelijke beperkingen. Voorstanders van de wet hebben steeds beklemtoond dat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op de vrijheid van meningsuiting.