De Amerikaanse oud-president Donald Trump is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat gegevens van het Witte Huis over de bestorming van het Capitool, op 6 januari dit jaar, worden overgedragen aan een onderzoekscommissie.

De voormalige president, tegen wie een afzettingsprocedure werd gehouden omdat hij zijn aanhangers tot de bestorming zou hebben aangezet, stelt dat hij het privilege heeft gevoelige documenten geheim te houden. Ook zouden voormalige adviseurs van Trump niet hoeven te getuigen over zijn rol tijdens de gebeurtenissen op die dag.

Juridische experts zijn verdeeld over de vraag of dit presidentiële privilege wel van toepassing is op een voormalig president. Tot nu toe heeft geen enkele rechtbank hierover een oordeel geveld.

Er is een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden ingesteld om de rol van Trump te evalueren bij de aanval op het parlementsgebouw in de Amerikaanse hoofdstad Washington. President Joe Biden gaf eerder deze maand toestemming om documenten vrij te geven aan deze commissie.

"Het verzoek van de commissie komt neer op niets minder dan een ergerlijke, illegale poging om te hengelen naar informatie. Dit wordt openlijk gesteund door Biden en is bedoeld om president Trump en zijn regering ongrondwettelijk te onderzoeken", staat in stukken die zijn ingediend bij een rechtbank in Washington.

Trump wil met de rechtszaak afdwingen dat de rechter ieder verzoek om informatie van de onderzoekscommissie ongeldig verklaart. Hij hoopt hiermee te voorkomen dat het Amerikaanse Nationaal Archief de gevraagde documenten overdraagt.

Capitool bestormd door Trump-fans: zo ging het mis in Washington
145
Capitool bestormd door Trump-fans: zo ging het mis in Washington