De Amerikaanse regering wil dat de hoogste rechters van het land de strenge antiabortuswet in de Amerikaanse staat Texas terugdraaien. Het ministerie van Justitie heeft het Hooggerechtshof gevraagd de omstreden Texaanse wet te blokkeren die de meeste abortussen in de staat verbiedt.

Het verzoek is een reactie op het besluit van het gerechtshof in Texas, dat vorige week oordeelde dat de wet voorlopig van kracht mocht blijven. Daarmee werd een eerdere uitspraak verworpen van een lagere rechter in Texas, die de antiabortuswetgeving tijdelijk geblokkeerd had.

Texas verbiedt abortus zodra de hartslag van het embryo waarneembaar is, dat wil zeggen rond de zes weken zwangerschap, wanneer de meeste vrouwen nog niet eens weten dat ze zwanger zijn. De antiabortuswet is sinds september van kracht.

Volgens de regering van president Joe Biden is de wet in strijd is met een historische uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973 (Roe versus Wade). De opperrechters legden toen het recht van een vrouw op abortus vast.

Hof bestaat voor meerderheid uit conservatieve rechters

Onlangs was het hof ook al gevraagd de wet te schorsen, maar daar gingen de rechters niet in mee. Het is nog maar de vraag of dat nu wel gebeurt, aangezien het hooggerechtshof voor het merendeel bestaat uit conservatieve rechters. Drie van die rechters zijn aangesteld door voormalig president Donald Trump.

Door de nieuwe abortuswetgeving wordt er geen uitzondering meer gemaakt voor zwangerschappen die zijn veroorzaakt door verkrachting of incest. Burgers mogen dokters die toch helpen bij het uitvoeren van een abortus bovendien 'verklikken' en kunnen hier een beloning van 10.000 dollar (ruim 8.600 euro) voor krijgen.

Naar schatting 85 procent van de Texaanse vrouwen die hun zwangerschap willen laten beëindigen, zou dat niet meer in die staat kunnen.