Jaarlijks sterven zeven miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dat is daardoor een van de ernstigste bedreigingen van de menselijke gezondheid door het milieu, zegt de WHO. De gezondheidsorganisatie scherpt daarom voor het eerst sinds 2005 de richtlijnen voor luchtkwaliteit aan.

De WHO zegt dat er nieuw bewijs is dat luchtvervuiling al op lagere niveaus schadelijk is dan eerst werd gedacht. De richtlijnen voor vervuilende stoffen zijn daarom vrijwel allemaal naar beneden bijgesteld. Hierdoor bereikt een hoeveelheid van een schadelijke stof dus eerder een niveau dat als gevaarlijk wordt gezien.

Blootstelling aan schadelijke stoffen in de lucht, ook in kleine concentraties, kan zorgen voor longkanker, hartziekten en andere aandoeningen. De zeven miljoen doden die deze aandoeningen per jaar eisen, maken luchtvervuiling net zo'n wereldwijd gezondheidsgevaar als ongezond eten en roken.

Met de nieuwe richtlijnen wil de WHO overheden wereldwijd aansporen om luchtvervuiling aan te pakken.

Longfonds en GGD pleiten voor betere luchtkwaliteit

Wat het Longfonds betreft moeten deze nieuwe richtlijnen ook in Nederland "de nieuwe maatstaf zijn voor onze gezondheid". Momenteel gelden de oude waarden nog als streven. Die worden overigens niet gehaald en zijn al ambitieuzer dan de wettelijke normen die in Nederland gelden.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, sloot het Rijk vorig jaar het zogeheten Schone Lucht Akkoord met provincies en tientallen gemeenten. Daarin staat onder meer het doel om in 2030 te voldoen aan de oude WHO-normen voor fijnstof en stikstofdioxide. Dat "kan en moet scherper", vindt het Longfonds. In het akkoord staat ook een algemeen streven naar 50 procent gezondheidswinst.

Ook de GGD's in het land pleiten voor "meer inzet op gezonde lucht". Zij roepen in een verklaring alle gemeenten die dat nog niet hebben gedaan op zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Over het aanscherpen van dat akkoord zelf wordt in de verklaring niet gerept. De GGD's merken op dat luchtvervuiling nog altijd "een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte is in Nederland", terwijl de landelijke wettelijke normen bijna overal worden gehaald.