In Hongkong is zondag het stemmen voor een nieuw kiescomité begonnen. Ongeveer 4.900 inwoners van de Chinese metropool, die ruim zeven miljoen inwoners telt, stemmen op kandidaten die de nieuwe leider van de stad en de helft van het parlement kiezen. In 2016 konden nog 233.000 mensen stemmen.

Het democratische gehalte van de verkiezingen is uiterst beperkt. Peking heeft het kiesstelsel van de stad in maart grondig herzien. Alleen "patriotten" die onvoorwaardelijk loyaal zijn aan de Chinese regering worden als kandidaat toegelaten. Politici uit het prodemocratische kamp zijn vrijwel afwezig.

De politie zei dat zesduizend agenten worden ingezet om ervoor te zorgen dat er tijdens het stemmen geen protesten of verstoringen plaatsvinden.

In december zal het kiescomité veertig van de negentig zetels in de zogeheten Wetgevende Raad van de stad nomineren. Dertig zullen worden gekozen door speciale belangengroepen en slechts twintig kunnen rechtstreeks worden gekozen. Volgend jaar kiest het comité de volgende leider van Hongkong, die moet worden goedgekeurd door de Chinese regering.

In de zomer van 2020 keurde Peking een draconische nationale veiligheidswet voor Hongkong goed, die de politieke rechten van de inwoners ernstig inperkt. De meeste aanhangers van de oppositie zijn sindsdien gearresteerd, hebben zich uit de politiek teruggetrokken of zijn naar het buitenland gevlucht.