Tussen de Nederlandse ambassade in Kaboel en het ministerie van Buitenlandse Zaken is de afgelopen maanden intensief overleg geweest over de vraag hoeveel lokale ambassademedewerkers naar Nederland konden worden geëvacueerd. In deze tijdlijn een weergave van wat er sinds maart 2020 is gebeurd. In de Tweede Kamer vindt op dit moment een debat plaats over de evacuaties uit Afghanistan.

Op basis van stukken die het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer vandaag heeft vrijgegeven blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en de bewindspersonen zeer terughoudend reageerden op verzoeken van lokaal ambassadepersoneel om ruimhartig te zijn in het evacuatiebeleid.

De stukken werden vrijgegeven nadat de Volkskrant vanochtend had gemeld dat het demissionaire kabinet noodoproepen negeerde van de ambassade in Kaboel.

Maart 2020 - In een memo wordt een aantal van 185 lokale medewerkers en hun gezinsleden genoemd. "Deze groep zal zeer kwetsbaar zijn in het negatiefste scenario".

December 2020 - Ambassadeur Caecilia Wijgers vraagt bij het ministerie aandacht voor "mogelijke evacuatie-opties", ook voor de lokale medewerkers.

21 april 2021 - Lokale ambassademedewerkers uiten tijdens een bijeenkomst op de ambassade "hun zorgen en angst", zo staat in een verslag dat aan het ministerie is verstuurd. Ze verwachten dat Nederland zorgt voor hun veiligheid en vragen zich af waarom andere landen wel maatregelen voorbereidingen treffen en Nederland niet.

Ook vragen ze zich af waarom tolken die soms maar een half jaar voor Nederlandse militairen hebben gewerkt naar Nederland mogen en zij niet. Ze verwachten snelle stappen, anders willen ze naar de media, de rechter of de politiek stappen.

19 mei 2021- Vertegenwoordigers van de lokale staf sturen een brief aan secretaris-generaal Paul Huijts met het verzoek om de definitie van "kerngezin" uit te breiden. Hieronder zouden niet alleen man, vrouw en kinderen moeten vallen, maar ook mensen die onder hetzelfde dak wonen als de ambassademedewerker. Reden voor het pleidooi: mensen in hetzelfde huis lopen allemaal risico slachtoffer te worden van de Taliban.

28 juni 2021 - Na vijf weken komt er een formeel antwoord van secretaris-generaal Huijts op de brief van de lokale ambassademedewerkers. Huijts betoont zijn medeleven en laat weten dat de verzoeken zorgvuldig zullen worden bekeken, maar hij doet geen toezeggingen.

11 juli 2021 - Ambassadeur Caecilia Wijgers laat weten dat de Franse ambassade al "zo'n zeshonderd personen" heeft geëvacueerd. In een vliegtuig waren nog plekken aan boord. Daarvan werd geen gebruikt gemaakt.

12 augustus 2021 - Ambassadeur Wijgers weigert in te gaan op het voorstel vanuit het ministerie slechts drie van de zestig lokale ambassademedewerkers te selecteren. Ze vraagt demissionair minister Sigrid Kaag in de ministerraad "nogmaals te vragen ruimhartig om te gaan met de verzoeken van lokale medewerkers".

Ze schrijft: "Onze collega's zullen hun dierbaren niet achterlaten. Voorbeelden van wat er met hen zal gebeuren als de Taliban de macht overnemen, zijn overlegd aan het departement. Die dreiging is nu reëel." De ambassadeur noemt het "inconsistent om collega's nu achter te laten, waar we als uitgezonden staf al twintig jaar dagelijks op rekenen, ook in moeilijke tijden".