De rechtbank in Mechelen heeft de klacht van Viruswaarheid-voorman Willem Engel tegen de Belgische viroloog Marc Van Ranst donderdag ongegrond verklaard. Die hoort niet in deze rechtszaal thuis, vindt de rechter.

Engel had een rechtszaak tegen Van Ranst aangespannen omdat die hem zou hebben uitgemaakt voor extreemrechts, virusontkenner en oplichter. Daarmee zou de corona-adviseur van de Belgische regering zich volgens Engel schuldig hebben gemaakt aan smaad en laster.

Maar Van Ranst deed de gewraakte uitlatingen in de krant, constateerde de rechtbank. Voor delicten in de pers geldt een andere procedure, met een burgerjury. Voor zo'n rechtszaak gelden, anders dan voor een smaadzaak als deze, veel strengere voorwaarden.

"We zien wel vaker dat rechters er niet aan willen. Dan ligt het in ieder geval niet op hun bordje en branden ze zich er niet aan", aldus de Viruswaarheid-voorman in een reactie.

Engel heeft inmiddels niet alleen een tweede smaadzaak aangespannen, hij wil Van Ranst ook voor de rechter zien voor valsheid in geschrifte. De viroloog, die in de rechtszaal zijn eigen verdediging voerde, zou de tegenpartij andere stukken hebben aangeleverd dan de rechtbank.

"Deze rechtszaak is pure pesterij door misbruik te maken van onze rechtbanken", reageert Van Ranst na de uitspraak op Twitter. De rechtszaken zouden volgens de viroloog bedoeld zijn om aandacht te trekken, hem te pesten en van zijn werk te houden.