Minstens 18.667 kinderen in Colombia werden in een periode van twintig jaar gedwongen zich aan te sluiten bij de nu gedemobiliseerde rebellenbeweging FARC, aldus een bijzondere Colombiaanse rechtbank (JEP) dinsdag. Het misbruik en de slechte behandeling die veel van de kinderen te verduren gekregen, moeten volgens de JEP als oorlogsmisdaden worden aangemerkt.

Het onderzoek van de JEP staat in Colombia bekend als 'zaak-07' en richt zich op de rekrutering en inzet van minderjarigen door de voormalige rebellengroep tussen 1996 en 2016. Het onderzoek is nog niet afgerond. Onder anderen 26 voormalige FARC-leden zullen als getuige worden opgeroepen. Naarmate het onderzoek vordert, zal de JEP ook kijken naar seksueel geweld, gedwongen verdwijningen, moord, marteling en overige wrede behandelingen.

Elders in Colombia worden minderjarige kinderen volgens de regering nog steeds gebruikt door andere illegale gewapende groepen, die ze gebruiken als strijders, menselijk schild en seksslaven.

De cijfers die door de JEP zijn gepubliceerd, liggen ver boven de cijfers die eerder door de regering waren vrijgegeven. Die had namelijk geschat dat tussen 1985 en 2020 meer dan 7.400 minderjarigen werden gerekruteerd. Volgens voormalige FARC-leiders, die in 2017 de politieke partij Communes hebben opgericht, was het rekruteren van minderjarigen geen algemeen beleid. Veel minderjarigen zouden zich vrijwillig bij de rebellen hebben aansloten.

De JEP is in het kader van een vredesakkoord uit 2016 opgericht om voormalige FARC-rebellen en militaire leiders te vervolgen wegens oorlogsmisdaden, met als doel om verzoening onder de Colombiaanse bevolking te bewerkstelligen. Zo mag de bijzondere rechtbank lichtere straffen opleggen dan het gewone rechtssysteem zou doen.