Twee derde van de vrouwen in het leger van het Verenigd Koninkrijk heeft tijdens haar carrière wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie en discriminatie. Dat blijkt uit een parlementair rapport waarin staat dat het leger van het VK faalt in het beschermen van vrouwelijke rekruten, meldt The Guardian.

Van de 4.106 vrouwelijke respondenten (veteranen en huidig legerpersoneel) zei 62 procent getuige of ontvanger te zijn geweest van "onacceptabel gedrag". Voorbeelden daarvan zijn groepsverkrachting, seks in ruil voor promotie of vooruitgang, en vrouwen die als seksuele trofee worden gezien.

Sommige vrouwen lieten weten dat ze gepest werden als ze seksuele avances afsloegen of hadden gezien hoe vriendinnen werden aangevallen door groepen mannen maar te bang waren dit aan te kaarten.

"De verhalen die we hoorden schetsen een moeilijk beeld voor vrouwen. Een vrouw die verkracht wordt in het leger moet samen leven en werken met de dader, met de angst dat als ze zich hierover uitspreekt dit schadelijk kan zijn voor haar carrière".

Ongeveer één op de tien vrouwen in het leger deed een getuigenis. Leden van het Britse parlement ontvingen zo'n zevenhonderd meldingen gerelateerd aan een cultuur van mannelijke dominantie binnen defensie. Een aantal hen riep op tot het beëindigen van geseksualiseerd gedrag. Nog eens 11 procent van de vrouwen liet weten seksueel geïntimideerd te zijn de afgelopen twaalf maanden, tegenover 1 procent van de mannen.

Geen vertrouwen in klachtensysteem

Parlementsleden ontdekten ook dat er onder vrouwen een gebrek aan vertrouwen in het klachtensysteem is. Zes van de tien vrouwen lieten in de enquête weten intimidatie of discriminatie niet te hebben gemeld. Van de vrouwen die wel een melding deden, beschreef een derde de ervaring als extreem slecht.

Ook de manier waarop het leger omgaat met seksueel geweld of intimidatie is problematisch, resulterend in extra trauma voor de slachtoffers. De legerleiding was bijvoorbeeld terughoudend om zulke gebeurtenissen te melden bij de politie, ondanks de verplichting dat wel te doen.

Aanbevelingen in het rapport

Het parlementaire rapport stelt voor de verantwoordelijkheid voor het melden van klachten van seksuele aard bij een nieuwe autoriteit neer te leggen, in plaats van bij de legerleiding. Het pleit er ook voor om zaken omtrent verkrachting en seksueel geweld te behandelen in een civiele rechtbank, in plaats van een militaire rechtbank. Statistisch gezien zijn in het Verenigd Koninkrijk het aantal veroordelingen voor verkrachting lager in het militaire recht dan het civiele recht.