Ten minste 368 kinderen zijn tussen 2018 en 2020 seksueel misbruikt door katholieke geestelijken in Polen. Dat staat in een maandag gepubliceerd rapport van de Poolse Katholieke Kerk.

Het gaat volgens het rapport om in totaal 292 geestelijken. Sommigen van hen hebben dus meerdere jonge kinderen seksueel misbruikt in de periode van twee jaar.

Volgens het rapport werden tussen 2018 en 2020 bijna evenveel misbruikincidenten binnen de kerk gemeld als in de 28 jaar ervoor. Tussen 1990 en 2018 werden 382 geestelijken beschuldigd van het misbruiken van in totaal 625 minderjarigen. 42 van de geestelijken zouden zich tussen 2018 en 2020 opnieuw schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik.

Aartsbisschop Wojciech Polak, het hoofd van de Katholieke Kerk in Polen, vroeg op een digitale bijeenkomst de slachtoffers en hun naasten nogmaals om vergiffenis.

Het Vaticaan, dat ook onderzoek doet naar de recente misbruikbeschuldigingen in Polen, strafte eerder al enkele Poolse bisschoppen voor hun rol in het geheimhouden van kindermisbruik. De bisschoppen werden onder meer geweerd van ceremonies en opleidingsinstituten.

In Polen is ruim 80 procent van de inwoners geregistreerd katholiek. Geestelijken staan in hoog aanzien in het land.