Het Surinaamse parlement heeft zaterdag met 32 tegen 15 stemmen de begroting voor 2021 goedgekeurd, meldt De Ware Tijd. De NDP, de partij van de voormalige president Desi Bouterse, stemde tegen.

Volg dit verhaal Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Suriname

Suriname kampt met een zware economische crisis. In november maakte de regering bekend dat het land niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning liet in april weten dat Suriname pas in 2035 klaar is met het aflossen van de bestaande schulden indien er geen nieuwe leningen worden aangegaan. In het huidige begrotingsjaar heeft het land een begrotingstekort van 19,6 procent, wat neerkomt op ruim 272 miljoen euro.

Suriname kan sinds april in drie jaar tijd rekenen op ruim 570 miljoen euro van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Na maandenlange intensieve onderhandelingen werden Suriname en het IMF het eens over een economisch hervormingsprogramma.

Met medewerking van de oppositie keurde het Surinaamse parlement kort na het aannemen van de begroting een herstelplan voor de kwakkelende economie goed. Na overleg tussen de regering, de oppositie en de coalitie besloot oppositiepartij NDP niet tegen te stemmen, maar zich te onthouden van stemming.

Coalitiepartijen riepen op tot financiële steun

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie riepen het kabinet er in november toe op Suriname financieel te ondersteunen, zodat het land kan voldoen aan de voorwaarden voor visumvrij reizen vanuit Paramaribo en de Europese Unie. De coalitiepartijen steunen het voorstel van D66 om hier in de volgende kabinetsperiode in totaal 2 miljoen euro voor uit te trekken.

De Europese Commissie stelt voor visumliberalisatie strenge eisen aan onder meer het functioneren van de rechtsstaat en het bestuur. In november kwam Suriname daar niet voor in aanmerking. Omdat Chan Santokhi vier maanden eerder tot president van Suriname was verkozen, wilden de coalitiepartijen toch dat het kabinet de nieuwe Surinaamse regering de helpende hand zou bieden.

Suriname kampt ook met zware golf coronabesmettingen

Suriname heeft naast een economische crisis te maken met een zware golf van coronabesmettingen. Tot nu toe overleden in het 600.000 inwoners tellende land bijna 500 personen door coronagerelateerde aandoeningen. Bijna 40 procent daarvan overleed in juni van dit jaar. Het land kende tussen 3 en 9 juni meer coronagerelateerde sterfgevallen dan het 29 keer zo veel inwoners tellende Nederland.

Nederland heeft een hulpmissie met vrijwilligers uit de zorg naar het land gestuurd. Speciaal gezant Marc Sprenger leidt de missie.

"Je moet je voorstellen dat als hier mensen ziek worden, er eigenlijk geen plek is om ze op te nemen", vertelde Sprenger vanuit Suriname aan NU.nl. "Ze krijgen eventueel een infuus en een beetje zuurstof en gaan dan buiten op een bank zitten."