Tot dusver zijn 101 asielaanvragen van Afghaanse tolken die in de afgelopen jaren voor Nederlandse troepen zouden hebben gewerkt door het ministerie van Defensie afgewezen. Volgens het ministerie worden nog 83 aanvragen onderzocht en zijn inmiddels 68 Afghaanse tolken met hun gezin in Nederland aangekomen.

De Tweede Kamer wil dat de tolken snel asiel in Nederland kunnen krijgen. Ook organisaties uit acht landen, waaronder Nederland, roepen hun regeringen en de NAVO dinsdag op Afghaanse tolken snel te evacueren.

De tolken zouden in eigen land gevaar lopen doordat de buitenlandse troepen na twintig jaar vertrekken. De Taliban bedreigen Afghanen die voor de Amerikanen of de NAVO-landen hebben gewerkt. Het kabinet zegt de tolken "zo snel mogelijk" hierheen te willen halen, zodat ze hier de asielprocedure kunnen doorlopen.

Afghaanse tolken die voor de Nederlandse krijgsmacht hebben gewerkt, krijgen sinds 2019 een speciale status. Ze zijn aangemerkt als een systematisch vervolgde groep, waardoor ze recht op asiel in Nederland krijgen. Die regeling kwam er op aandringen van D66 en de ChristenUnie.

Defensie denkt dat niet alle 273 tolken naar Nederland willen komen

Volgens Defensie hebben in de afgelopen decennia 273 Afghanen voor de Nederlandse militairen getolkt. Zij hebben een zogenoemde tolkenpas gekregen. "Het beeld is dat niet alle 273 personen de behoefte hebben om naar Nederland te komen", aldus Defensie.

Er zijn 101 asielaanvragen afgewezen, schrijft minister Ank Bijleveld (Defensie) in antwoord op Kamervragen van PvdA'er Kati Piri. De redenen voor de afwijzing zijn "divers". De tolken zouden niet hebben kunnen aantonen dat zij voor de Nederlandse missie hebben gewerkt of moeten in een ander NAVO-land asiel aanvragen, omdat ze voor dat land langer hebben gewerkt.

83 Afghaanse tolken moeten aanvullend bewijs leveren

De asielaanvragen van 83 Afghaanse tolken worden nog door Nederland onderzocht. Zij moeten aanvullend bewijs leveren om aan te tonen dat ze voor Nederland hebben gewerkt of er wordt getwijfeld aan de echtheid van hun documenten. Bij deze groep horen ook Afghanen die binnenkort naar Nederland reizen.

"Een van de grootste uitdagingen voor de tolken en hun gezin is om bij lokale Afghaanse overheden een identiteitsbewijs te verkrijgen en om de juiste documentatie bij de ambassade te kunnen overleggen", aldus Bijleveld. Bij de Nederlandse ambassade in Kaboel zijn in totaal 287 aanvragen ingediend, 14 meer dan het aantal tolken dat Defensie zegt te hebben ingezet.

Militaire vakbonden vinden Nederlandse procedure bureaucratisch

De militaire vakbonden AFMP en VBM riepen dinsdag samen met een aantal internationale organisaties de NAVO op om de Afghaanse tolken en hun families zo snel mogelijk te evacueren. Procedures voor de tolken om in Nederland asiel te krijgen, verlopen volgens de bonden "enorm bureaucratisch".

Andere landen van de coalitie zijn al bezig met een grootschalige evacuatie van het Afghaanse personeel. Nederland loopt achter doordat de tolken de procedure grotendeels in de hoofdstad Kaboel moeten doorlopen.

De militaire vakbonden maken zich zorgen, omdat de procedure lang duurt. Mensen moeten bovendien meermaals heen en weer reizen met originele documenten.

Ook VluchtelingenWerk Nederland en oorlogsveteranen maakten zich in april zich grote zorgen over het lot van de Afghaanse tolken. Sinds de internationale troepen meer en meer uit Afghanistan vertrekken, laait ook het geweld in het land weer op.

De Tweede Kamer spreekt woensdag met de minister over de Afghaanse tolken.

Dit bereikten de Nederlandse militairen in Afghanistan (en dit niet)
184
Dit bereikten de Nederlandse militairen in Afghanistan (en dit niet)