Arlene Foster stapt eind juni op als regeringsleider van Noord-Ierland, kondigt ze aan in een verklaring. De roep binnen haar Democratisch Unionisten Partij (DUP) om nieuw leiderschap nam de afgelopen tijd toe en er werd gedreigd met een vertrouwensstemming in het parlement. Haar wordt onder meer verweten de problemen in de nasleep van de Brexit niet goed te hebben aangepakt.

De vijftigjarige Foster wil ruimte bieden aan haar partij om leiderschapsverkiezingen te organiseren. Ze stopt eind mei na vijf jaar als leider van de pro-Britse DUP. Ze zegt dat Noord-Ierland in de toekomst de verdeeldheid moet ontstijgen.

Het was vooral rond Pasen onrustig in het Britse landsdeel. Het kwam tot rellen tussen republikeinen en pro-Britse loyalisten, waarbij tientallen agenten gewond raakten.

De aanleiding voor de rellen was dat het Britse deel van Ierland door de Brexit opnieuw diep verdeeld raakte. Om te voorkomen dat er een EU-buitengrens met grensposten en controles ontstaat tussen de republiek Ierland en het noorden, heeft het landsdeel voorlopig een speciale status gekregen. De controles op het handelsverkeer tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland die daarvoor nodig zijn, zijn in de ogen van de pro-Britse Noord-Ieren een onaanvaardbare regeling die Noord-Ierland los zou weken van het Verenigd Koninkrijk.

Waarom het uit de hand loopt in Noord-Ierland
193
Waarom het uit de hand loopt in Noord-Ierland

Foster zou te mild hebben opgetreden rondom Ierse regeling

Foster had Londen en Brussel opgeroepen deze afspraken te schrappen, maar dat werd niet gehonoreerd. Sommige leden van haar partij vonden dat zij zich harder had moeten opstellen. Ook zien sommigen haar als te liberaal voor de conservatieve DUP.

De eerste minister heeft de afgelopen jaren naar eigen zeggen geprobeerd een weg uit de verdeeldheid te vinden. "Er zijn mensen in Noord-Ierland met een Britse identiteit, anderen zijn Iers, anderen zijn Noord-Iers en weer anderen zijn een mix van alle drie", aldus Foster. "We moeten leren genereus naar elkaar ze zijn, samen te leven en dit prachtige land te delen."

"De volgende DUP-leider zou moeten erkennen dat het politieke landschap op ons eiland is veranderd", zei de Noord-Ierse vicepremier Michelle O'Neill van de Republikeinse Partij Sinn Fein. De Ierse premier Micheál Martin prees de samenwerking met Foster, die zich volgens hem ondanks alle meningsverschillen "constructief" opstelde. De Britse premier Boris Johnson dankte Foster voor haar toewijding de afgelopen jaren. Hij sprak op Twitter de hoop uit dat ze actief blijft bij de overheid.