Er komt tegen 2030 een einde aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied in Brazilië, heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro donderdag in een brief beloofd aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden.

De rechts-populistische leider zei dat dit doel alleen kan worden bereikt met "aanzienlijke middelen" en dat hij hoopt dat hij kan rekenen op "alle mogelijke steun" van de internationale gemeenschap en het bedrijfsleven.

"Wij willen nogmaals onze ondubbelzinnige steun aan uw inspanningen betuigen en de toezegging doen alle illegale ontbossing in Brazilië tegen 2030 uit te roeien", schreef de Braziliaanse president. Bolsonaro zal op 22 en 23 april deelnemen aan een virtuele klimaattop onder leiding van Biden, samen met veertig andere staatshoofden en regeringsleiders.

Brazilië had met ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 al toegezegd illegale ontbossing tegen 2030 een halt toe te roepen. Of het land die belofte wel zou kunnen nakomen, werd echter ernstig in twijfel getrokken nadat Bolsonaro in januari 2019 aan de macht kwam. Hij is voorstander van mijnbouw en landbouwexploitatie in natuurreservaten en inheemse gebieden.

Tijdens Bolsonaro's ambtstermijn zijn ontbossing en het aantal bosbranden in het Amazonegebied alleen maar toegenomen. Uit satellietgegevens blijkt dat de ontbossing tussen augustus 2019 en juli 2020 met 9,5 procent is toegenomen ten opzichte van de twaalf maanden daarvoor, met een ontbost areaal zo groot als Jamaica. In 2019 noemde hij die beelden nog gefabriceerde leugens.