De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag gezegd het particulier bezit van aanvalswapens te willen verbieden. Volgens hem is er "genoeg gebeden" en wordt het tijd om het wapengeweld in de Verenigde Staten actief aan te pakken.

In de laatste weken vonden er in het land meerdere grote schietpartijen plaats. De Amerikaanse president somde de recente schietpartijen in Colorado, Georgia en South Carolina op en sprak van een internationale schande. "Dit is een epidemie waar een einde aan moet komen."

Ook zogenoemde spookgeweren moeten volgens Biden worden verboden. Dat zijn wapens die mensen bijvoorbeeld online kopen en zelf in elkaar zetten. Deze wapens zijn hierdoor niet door de overheid te traceren. Ook moeten ondersteuningsbeugels, die van een pistool een aanvalsgeweer maken, onder de wapenwet geregistreerd worden.

Dit zijn volgens Biden en justitieminister Merrick Garland de eerste stappen waarmee grote schietpartijen en zelfmoorden voorkomen kunnen worden. De donderdag aangekondigde maatregelen moet de president eerst nog door het Congres zien te loodsen. Het ministerie van Justitie zal daarvoor de komende maanden meerdere wetsvoorstellen opstellen.

Als Amerikaanse politici voor strengere regels voor wapenbezit pleiten, ondervinden ze vaak tegenwerking. Volgens het tweede amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten hebben Amerikanen het recht om een wapen te bezitten en dat amendement wordt dan ook vaak als argument gebruikt door lobbygroepen.

Pogingen van de Amerikaanse regering om het wapenbezit te beperken, worden vaak tot het hoogste niveau bevochten in de rechtbank. Volgens Biden zijn de nieuwe voorstellen echter in overeenstemming met de Amerikaanse grondwet. "En er is een brede consensus dat er nu iets moet gebeuren."

Een onderzoek van Reuters toonde vorig jaar aan dat de meeste Amerikanen achter strengere wapenwetgeving staan. Volgens het Gun Violence Archive, dat data over het vuurwapengeweld bijhoudt, vindt er in de Verenigde Staten gemiddeld iedere dag een schietpartij plaats waarbij meer dan vier mensen worden beschoten.