Het parlement in Nieuw-Zeeland heeft donderdag unaniem ingestemd met een wetsvoorstel dat werkenden het recht geeft op betaald verlof na een miskraam of doodgeboorte. De wet is wereldwijd een van de eerste in zijn soort.

Niet alleen de vrouw die zwanger was, maar ook hun partners krijgen recht op drie dagen verlof. Bij draagmoederschap krijgen alle betrokkenen na een miskraam of doodgeboorte betaald verlof. Zij hoeven zich na het verlies niet meer bij hun werkgever ziek te melden.

Volgens parlementariër Ginny Andersen, de initiatiefnemer van de wet, is het belangrijk dat het verdriet van ouders wordt erkend met speciaal verlof. "Het verdriet dat gepaard gaat met een miskraam is geen ziekte. Het is een verlies en dat verlies kost tijd: tijd om fysiek te herstellen en tijd om mentaal te herstellen."

De parlementariër zegt dat er een taboe op het onderwerp rust, waardoor mensen er niet makkelijk over kunnen praten. Ze hoopt dat de nieuwe wet tot meer openheid over miskramen en doodgeboortes leidt.

Met de invoering van het extra verlof blijft het parlement in Wellington zijn pioniersrol op het gebied van vrouwenrechten vervullen, aldus Anderson. Daarmee verwijst ze onder meer naar het vrouwenkiesrecht dat Nieuw-Zeeland als eerste land ter wereld invoerde.