Virginia heeft woensdag als eerste zuidelijke Amerikaanse staat officieel de doodstraf afgeschaft. Gouverneur Ralph Northam tekende een wet die het executeren van gevangen voortaan verbiedt. Virginia is de 23e staat die de doodstraf volledig afschaft.

Sinds 1608 zijn in Virginia 1.390 mensen ter dood veroordeeld. De laatste executie vond plaats in 2017. Alleen in Texas werden meer executies uitgevoerd. De vorige staat die afscheid nam van de doodstraf was Colorado, in 2020.

"Vanaf vandaag is er geen plaats meer voor de doodstraf in Virginia, het zuiden en dit land", aldus de Democratische gouverneur tijdens het ondertekenen van de wet in de gevangenis van Greensville. "Gerechtigheid en straffen zijn niet altijd hetzelfde. Dat is heel duidelijk geworden na vierhonderd jaar doodstraf in Virginia."

De Democraat had lang campagne gevoerd voor de nieuwe wetgeving. Northam noemde het afschaffen een moreel goed besluit. "Ik kan zeggen dat de doodstraf fundamenteel niet klopt: we weten dat het rechtssysteem het niet altijd bij het juiste eind heeft."

"Het grootste deel van de individuen die werden geëxecuteerd, was van Afro-Amerikaanse afkomst. Hun aandeel was disproportioneel", benadrukte Northam. Hij voegde eraan toe dat mensen die erge misdaden begaan nog steeds zullen worden gestraft.