President Recep Tayyip Erdogan heeft Turkije teruggetrokken uit een internationaal vrouwenrechtenverdrag dat erop gericht is geweld tegen vrouwen aan te pakken en emancipatie te bevorderen. Het besluit is zaterdag gepubliceerd in de Turkse staatskrant.

Volg het nieuws over Turkije Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Turkije

Actievoerders wijzen erop dat het pact cruciaal is voor het terugdringen van het stijgende aantal gevallen van huiselijk geweld in Turkije.

Het verdrag, ook wel bekend als de Istanboelconventie, werd in 2011 ondertekend door Turkije. Ankara heeft geen verklaring gegeven voor de opzegging. Functionarissen van de AKP van Erdogan zeiden vorig jaar al dat de overheid overwoog zich terug te trekken uit het akkoord. Toen woedde er een politiek conflict over hoe huiselijk geweld teruggedrongen moest worden.

Vanuit conservatieve hoek is er al langere tijd kritiek op de inhoud van het akkoord. Zo zou het afbreuk doen aan Turkse normen en waarden over familie en daardoor juist geweld in de hand werken. Ook vinden critici dat het principe van gendergelijkheid in het verdrag homoseksualiteit promoot.

President Erdogan heeft geweld tegen vrouwen eerder veroordeeld en zei eerder deze maand nog dat zijn regering dergelijk geweld volledig wil uitbannen. Critici vinden echter dat de overheid daar sinds 2011 onvoldoende aan heeft gedaan. Ook zou de opzegging van het pact de Turkse kandidatuur voor toetreding tot de Europese Unie geen goed doen, zeggen tegenstanders.

Geen cijfers over vrouwengeweld

Turkije houdt geen officiële cijfers over geweld tegen vrouwen bij. Volgens gezondheidsorganisatie WHO krijgt 38 procent van de Turkse vrouwen te maken met geweld binnen een relatie. In Europa is dat ongeveer 25 procent.

Overigens is Turkije niet het enige land waar het pact ter discussie staat. Ook in Polen zijn er binnen de regering stemmen opgegaan om het op te zeggen. De overheid liet vorig jaar toetsen of het verdrag strijdig is met de Poolse grondwet.

Het verdrag is door meer dan veertig landen ondertekend, waaronder Nederland.