Het Europees Parlement heeft donderdag een resolutie aangenomen waarin de hele Europese Unie wordt uitgeroepen tot vrijheidszone voor lhbti's. Daarmee biedt de EU tegenwicht tegen de schending van burgerrechten in bijvoorbeeld Polen en Hongarije.

De resolutie weegt zwaarder dan landelijke maatregelen die de vrijheid van sommige groepen juist inperkt. Polen stelde juist zones in die vrij moeten zijn van de "lhbti-ideologie". Afgelopen november nam de Hongaarse gemeente Nagykáta een resolutie aan die de "verspreiding en promotie van lhbti-propaganda" verbiedt.

Sophie in 't Veld, Europarlementariër namens D66 en één van de indieners van de resolutie, maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen: "Het schrijnendste voorbeeld is dat een aantal nationale regeringen in Europa haat tegen Europese lhbti's, hun eigen burgers, aanwakkert door strijd te voeren tegen wat zij de lhbti-ideologie noemen. Daar gaat het Europees Parlement nu tegenin."

In de resolutie staat dat de EU een vrijheidszone voor lhbti's wordt, ongeacht lokale maatregelen zoals de genoemde Poolse zones. Ook vinden de parlementariërs dat de Europese Commissie meer werk moet maken van de bescherming van deze burgers. Lidstaten die de regels overtreden, kunnen worden gekort.

"Lhbti's moeten overal in de EU dezelfde rechten hebben om in vrijheid te kunnen leven en hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit in het openbaar te kunnen tonen. Dat moeten ze kunnen doen zonder angst voor intolerantie, discriminatie of vervolging."