Australië heeft zestig vluchtelingen vrijgelaten uit detentiecentra in Brisbane, Sydney en Darwin. Het gaat om vluchtelingen die om medische redenen van detentie-eilanden naar het vasteland zijn overgebracht en die nu een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton zijn de migranten vrijgelaten omdat "het goedkoper is om ze vrij te laten dan om ze vast te houden". Sommigen van hen zijn acht jaar opgesloten geweest.

In december en januari kregen ook al zestig vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning, die vanwege medische omstandigheden naar het vasteland mochten. Dat is opvallend voor het strenge asielbeleid van Australië, waarbij met name bootvluchtelingen het risico lopen op jarenlange opsluiting op eilanden voor de Pacifische kust.

Australiërs organiseren demonstraties

Ondanks de vrijlatingen blijft er kritiek op het asielbeleid. De advocate die de vluchtelingen bijstaat, Noeline Balasanthiran Harendran, zegt dat de migranten zijn vrijgelaten vanwege de dreigende rechtszaak over de rechtmatigheid van hun detentie.

Ian Rintoul van Refugee Action Coalition noemt het beleid chaotisch en ontransparant. Er zitten nog zo'n zeventig migranten op het vasteland in detentiecentra en hotelgevangenissen. De Verenigde Naties, mensenrechtenorganisaties en artsen hebben het vastzetten en de slechte leefomstandigheden van de migranten veroordeeld. Op vrijdag 5 maart zijn protesten aangekondigd in Brisbane en Melbourne om een einde te maken aan de opsluiting van vluchtelingen.

Overheid is bang voor aanzuigende werking

In 2016 kondigde de Australische regering aan om de detentiecentra op eilanden zoals Manus en Nauru te sluiten. Na drie jaar en binnenlands protest verlieten de laatste vluchtelingenkinderen en hun gezinnen het vluchtelingenkamp op Nauru, waar geweld en misbruik plaatsvond.

De Australische regering zegt dat het niet de bedoeling is dat de vrijgelaten vluchtelingen in Australië blijven. Volgens de overheid is het asielbeleid en de opvang op de eilanden bedacht om mensensmokkel tegen te gaan.